Română (România)English (United Kingdom)

PDF Imprimare Email
Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 
Marţi, 27 Septembrie 2016 00:00
There are no translations available.

                                                     Curriculum vitae Adrian Poruciuc
a) Education, degrees and diplomas.
•    1955-1959, primary school in native village (Vladomira, Iaşi County, Romania).
•    1959-1966, secondary school in Iaşi.
•    1966-1971, a student of the Faculty of Philology, Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi (UAIC), Iaşi; studies English and Romanian,   language and literature; graduates in June 1971.
•    1976-1981, a Ph.D. student at the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca (under the academic guidance of Prof. Mihail Bogdan); defends thesis and gets doctoral title in 1982.

b) Professional experience, former employers.
•    1971-1990, assistant professor at the English Department of the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi (UAIC); teaches English language and literature, history of English, as well as Germanic and Indo-European studies.
•    1990-1992, as visiting scholar at the University of Chicago, Department of Linguistics, does research (Indo-European and Paleo-Balkan studies) and teaches two courses (History of English, Elementary Romanian).
•    1992-1995, lecturer at the home department in Iaşi (UAIC).
•    1992-2003, employed as a linguist (half-post) by the Institute of Thracian Studies (Institutul Român de Tracologie) in Bucharest.
•    1995-1998, associate professor (UAIC).
•    1998-present, tenured professor at UAIC; teaches historical and comparative linguistics, Indo-European and Germanic studies, history of English, history of writing, anthropological linguistics.
•    2006-present, employed as a linguist (half-post) by the Institute of Archaeology (the Iaşi Branch of the Romanian Academy).

c) Language skills.
Mother tongue Romanian; fluent English, German; high level French, Italian; reading level Spanish, Swedish, Russian, Bulgarian, Albanian.

d) List of selected publications.
 I. Books
•    2010. Prehistoric Roots of Romanian and Southeast European Traditions, preface by Miriam Robbins Dexter (UCLA). Sebastopol, CA: Institute of Archaeomythology. 173 pages [ISBN 978-0-9815249-2-4]
•    2004. A Concise History of the English Language. Iaşi: Casa Editorială Demiurg.129 pages. [ISBN 973-8076-70-6].
•    1999a. Limbă şi istorie engleză - Între William Cuceritorul şi William Caxton. Iaşi: Polirom. 138 pages. [ISBN 973-683-193-0].
•    1998. Confluenţe şi etimologii. Iaşi: Polirom. 133 pages. [ISBN 973-683-040-3].
•    1995. Istorie scrisă în engleza veche. Iaşi: Editura Moldova. 144 pages. [ISBN 973-572-029-9].
•    1995a. Archaeolinguistica. Bucureşti: Bibliotheca Thracologica (IX.). Institutul Român de Tracologie. 104 pages [ISBN 973-95349-13-9].

II. Articles, chapters
•    2011. “Two Old Germanisms of East Romance (Romanian ateia ‘to dress up’ and brânduşă ‘crocus’) confirmed by West Romance cognates”. The Journal of Indo-European Studies, Vol. 39, Nos 3&4 (1-24). [ISSN 0092-2323]
•    2011a. “Etymological and Historical Implications of Romanian Place Names Referring to Salt”. In: Archaeology and Anthropology of Salt. A Diachronic Approach (215-218), eds Marius Alexianu/ Olivier Weller/ Roxana-Gabriela Curcă. Oxford: BAR International Series 2198 [ISBN 978-1-4073-0754-1]
•    2011b. “Faza timpurie a relaţiei Romania-Germania reflectată la nivelul elementelor lexicale vechi germanice păstrate în limba română”. In: Romanizarea – Impunere şi adeziune în Imperiul Roman (255-275), ed. Alexander Rubel. Iaşi: Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” [ISBN 978-973-640-647-8].
•    2010 (with I. Sandu, M. Alexianu, R.-G. Curcă, O. Weller). “Salt and Human Health: Science, Archaeology, Ancient Texts and Traditional Practices of Eastern Romania”. The Mankind Quarterly, Vol. L, No. 3, Spring (225-256) [ISSN 0025-2344]
•    2010a. “From bull-and-butterfly to alpha and psi.” Journal of Archaeomythology, Nr. 6 (41-45) [ISSN: 0275-6935].
•    2010b. “Rom. sat ca derivat din termenul lat. fossatus folosit în arpentajul roman.” In: Lucrările celui de-al treilea simpozion internaţional de lingvistică, Bucureşti 20-21 noiembrie 2009 (129-136), eds N. Saramandu, M. Nevaci, C. I. Radu. Bucureşti : Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Editura Universităţii din Bucureşti [ISSN 2066-7973].
•    2009. “Linguistic-Historical Implications of an Old Germanic Loan – Romanian gard ‘fence, enclosure, weir, garden’.” The Mankind Quarterly (Washington, D.C.), Vol. L, Nos 1&2, Fall/Winter (25-70) [ISSN 0025-2344].
•    2009a. “An Opening to Remember: Meyer-Lübke’s Outlook on Old Germanisms in Romanian”. In: Das Rumänische und seine Nachbarn (217-231), ed. Thede Kahl. Berlin: Frank & Timme. [ISBN 978-3-86596-195-2/ ISSN 1896-0394]
•    2009b. “Vechiul germanism fara păstrat în română şi în alte limbi sud-est europene”. In: Lucrările celui de-al doilea simpozion internaţional de lingvistică, Bucureşti, 28/29 noiembrie, 2008 (167-180), eds Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen Ioana Radu. Bucureşti : Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Editura Universităţii din Bucureşti. [ISSN 2066-7973].
•    2008. “Historical Implications of a Romanian Lexical Family of Old Germanic Origin (ban, banat, băni, bănui, bântui).” The Mankind Quarterly (Washington, D.C.), Vol. 48, No. 3, Spring (353-395). [ISSN 0025-2344]
•    2008a. “Two Romanian terms (tureci and cioareci) based on Old Germanic designations of leg-coverings.” The Journal of Indo-European Studies (Washington, D.C.), Vol 36, Nos 1 & 2, Spring/Summer (163-184) [ISSN 0092-2323].
•    2008b. “From Old Germanic gōd-spōd to Slavic gospod and Romanian gospodă”. Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Limbi şi Literaturi Străine, Tomul XI (117-126) [ISSN: 1841-916X].
•    2008c. “Problema vechilor germanisme păstrate în limba română”. In: Lucrările primului simpozion internaţional de lingvistică: Bucureşti, 13-14 noiembrie 2007 (105-130), eds N. Saramandu, M. Nevaci, C. I. Radu. Bucureşi : Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Editura Universităţii din Bucureşti [ISBN 978-973-737-542-1].
•    2008d. “Termenul regional românesc huscă (sare obţinută prin evaporarea apei sărate’) explicat ca vechi germanism”. Arheologia Moldovei, XXXI, 2008 (253-25) [ISSN 066-7358].
•    2007a. “Două vechi germanisme din limba română (ateia şi brânduşă) confirmate de corespondente din alte limbi romanice”. In: Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine (317-332), ed. Luminiţa Hoarţă Cărăuşu. Iaşi: Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” [ISBN 973-703-233-0/ 978-973-703-233-1].
•    2006a. “Palaeo-Balkan Elements in Romanian and Southeast European Anthroponymy”. Orpheus – Journal of Indo-European and Thracian Studies, No. 16 (69-78) [ISSN: 0861-9387].
•    2004. „Rom. bordei ca vechi germanism”. In: Spaţiul lingvistic şi literar românesc din perspective integrării europene (26-336), eds Dan Mănucă et al. Academia Română, Institutul de Filologie Română “A. Philippide”. Iaşi: Editura Alfa. [ISBN 973-83278-49-x]
•    2004a. “English child and Its East and West European correspondents”. Orpheus – Journal of Indo-European and Thracian Studies, Nos 13&14 (23-28). [ISSN: 0861-9387].
•    2001. “Demeter as ‘Earth-Mother’ and Dionysos as ‘Earth’s Bridegroom’”. Orpheus – Journal of Indo-European and Thracian Studies, No. 11 (53-63). [ISSN: 0275-6935].
•    2000. “Radicalul AR- ‘a (se) face, a alcătui’ > ‘a cultiva, a ara’ în limbi indoeuropene şi ne-indoeuropene”. Thraco-Dacica, Tom XXI, Nos 1&2 (5-12) [ISSN 0259-1081].
•    1998. “Scurtă introducere în domeniul elementelor moştenite de limbi europene din idiomuri preistorice egiptoide avându-şi originea în Semiluna Fertilă”. Thraco-Dacica, Tom XIX, Nos 1&2 (7-14) [ISSN 0259-1081].
•    1997. “O propunere de re-introducere în domeniul elementelor vechi germanice păstrate în limba română”. In: Volum omagial Vasile Arvinte. Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (AUI), Tom XLIII (207-225) [ISSN: 1221-8448].
•    1995a. “The etymology of Dac. deva in connection with Gk. Thebai and with Palaeobalkan phonology”. Thraco-Dacica, Tom XVI, Nos 1&2 (75-283) [ISSN 0259-1081].
•    1992. “Problems and Patterns of the SE European Ethno- and Glottogenesis (ca. 6500 BC - AD 1500)”. The Mankind Quarterly, Vol. XXXIII, No. 1 (3-41). [ISSN 0025-2344].
•    1990. “Lexical Relics (Rom. teafăr, Germ. Zauber, Engl. tiver) - A Reminder of Prehistoric Red-Dye Rituals”. The Mankind Quarterly (Washington, D.C.). Vol. XXX. No. 3 (205-224). [ISSN 0025-2344]
•    1988. “Gheorghe Ivănescu’s Contribution to the Study of Indo-European”. Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi (AUI), Tom XXXIV, Lingvistică (82-92) [ISSN: 1221-8448].

Ultima actualizare în Marţi, 27 Septembrie 2016 06:26
 

Search

Weblinks

Useful WeblinksAll rights are reserved © 2011, PonticGreekCities.ro. Design: George Bilavschi