Română (România)English (United Kingdom)

ACADEMIA ROMÂNĂ, INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN„
Str. Henri Coandă, Nr. 11, 010667 București

ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA IAŞI
Bulevardul Carol I, Nr. 8, 700505, Iaşi

SIMPOZION NAȚIONAL

Poleis din Pont şi Propontida în epocile elenistică şi romană

ÎN CADRUL PROIECTULUI PN-II-ID-PCE-2011-3-0054

Relaţiile externe ale oraşelor greceşti pontice în perioada elenistică
şi epoca romană: o abordare multidisciplinară


27-28 septembrie 2012

PROGRAM

Miercuri, 26 septembrie
    Sosirea participanţilor din afara Bucureștiului
Cazare la Hotel „Volo‟

 

Joi, 27 septembrie
Secţiunea de istorie-epigrafie: Relaţiile dintre cetăţile pontice şi contactele acestora cu barbarii din hinterland
830 – 900        Înscrierea participanților
(Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan‟, Str. Henri Coandă nr. 11)
900 - 930         Cuvinte de deschidere
930 – 1130    Lucrări. Moderator: Florian MATEI-POPESCU
*Durata fiecărei comunicări este apreciată la cca. 30 de minute, urmată de cca. 10 minute de întrebări şi discuţii

 

930 – 1010    Alexandru AVRAM (Université du Maine, Le Mans): Decretul de la Histria SEG 53, 724. Prima mențiune a bastarnilor la Dunărea de Jos
1010 – 1050  Victor COJOCARU (Institutul de Arheologie, Iaşi): Relaţiile interpontice ale oraşelor greceşti din nordul Mării Negre şi contactele acestora cu barbarii din hinterland pe baza surselor epigrafice
1050 – 1130   Ligia RUSCU (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj): Relaţiile apoikiilor vest-pontice cu vecinii lor greci şi barbari în epocile elenistică şi romană

1130 – 1150   Pauză de cafea

1150 – 1300   Lucrări. Moderator: Livia BUZOIANU

1150 – 1220   Mădălina DANA (Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Centrul ANHIMA, Paris): Ἔχω δὲ πατρίδας νῦν δύω (CIRB 134). Relaţii şi reţele între cetăţile greceşti din sudul Mării Negre şi vecinii lor pontici
1220 – 1300   Adrian ROBU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti): Sanctuare și relații interstatale în lumea elenistică: exemplul cetăților Byzantion și Calchedon

1300 - 1400     Pauză de prânz

1400 – 1600   Lucrări. Moderator: Adrian ROBU

1400 – 1440   Maria BĂRBULESCU (Universitatea „Ovidius” Constanţa), Livia BUZOIANU (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa): Teritoriul Tomisului în epoca romană timpurie în lumina documentelor epigrafice
1440 – 1520   Adrian DUMITRU (Biblioteca Metropolitană, Bucureşti): Indigeni, polis și monarhii elenistice – Byzantion şi teritoriul său în secolul III a. Chr.
1520 – 1600   Florian MATEI-POPESCU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti): Statutele juridice ale oraşelor vest-pontice în Imperiul Roman

1600 – 1620   Pauză de cafea

1620 – 1820   Lucrări. Moderator: Maria BĂRBULESCU

1620 - 1700    Adrian PORUCIUC (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi): O privire diacronică asupra rolului politico-militar al populaţiilor vechi germanice în zona carpato-danubiano-pontică (sec. II a.Chr. – sec. VI p.Chr.)
1700 – 1740   Dan RUSCU (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj): Relaţiile externe ale Dobrogei în antichitatea târzie – coordonata ecleziastică
1740 – 1820    Nelu ZUGRAVU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi): Pentru o prosopografie creştină a Dunării de Jos

1900               Masa de seară

Vineri, 28 septembrie
Secţiunea de arheologie-numismatică: Producţiile locale şi impactul lor asupra relaţiilor interpontice
900 – 1100    Lucrări (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan‟, Str. Henri Coandă nr. 11).
Moderator: Iulian BÎRZESCU

900 – 940     Gabriel TALMAȚCHI (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa): Noi investigaţii privind fenomenul semnelor monetare în contextul lumii greceşti vest-pontice (cronologie, forme, penetraţie)
940 – 1020   Theodor ISVORANU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan‟, București): Relaţii economice între Histria şi Tomis în secolele VI-I a.Chr. reflectate de descoperirile monetare
1020 - 1100   Lucian MUNTEANU (Institutul de Arheologie, Iaşi): Legăturile oraşelor greceşti vest-pontice cu populaţiile barbare în epoca elenistică. Evidenţa numismatică

1100 – 1120    Pauză de cafea

 

1120 – 1240    Lucrări. Moderator: Costel CHIRIAC
1120 – 1200    Valeriu BANARU (Universitatea din Mannheim): Comerţ organizat sau schimb de mărfuri? Consideraţii cu privire la formele şi căile de difuzare a importurilor greceşti în nord-vestul Pontului Euxin
1200 – 1240    Andrei OPAIŢ (Institutul de Arheologie, Iaşi): Unele considerații privind producția și consumul de vin și produse piscicole în ținuturile vest-pontice (sec. I a.Chr. – III p.Chr.)

1300 - 1400     Pauză de prânz

1400 – 1540    Lucrări. Moderator: Valeriu BANARU
1400 – 1440    Costel CHIRIAC (Institutul de Arheologie, Iaşi), Sever BOŢAN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi): Sticlăria elenistică şi romană din Pontul Euxin. Între producţie şi import
1440 – 1520    Irina NASTASI (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa): Opaiţe romane la Tomis: producţie locală şi difuzare

1520 – 1700    Pauză de cafea

1540 – 1540    Lucrări. Moderator: Nelu ZUGRAVU

1540 – 1620    Florina PANAIT-BÎRZESCU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti): Modele iconografice comune în cetățile pontice
1620 – 1700    Iulian BÎRZESCU (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti): Teracote cu reprezentări zoomorfe din sanctuarele coloniilor greceşti din Marea Neagră

1700 – 1830      Discuţii finale. Moderator: Victor Cojocaru

1900                 Masa de seară

Sâmbătă, 29 septembrie
Plecarea participanţilor din afara Bucureştilor

 

Search

Weblinks

Useful WeblinksAll rights are reserved © 2011, PonticGreekCities.ro. Design: George Bilavschi