Română (România)English (United Kingdom)

PDF  Array Imprimare Array  Email
Duminică, 14 Decembrie 2014 00:00

                                                          Raport ştiinţific

                         privind implementarea proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054

                                         în perioada ianuarie – decembrie 2014

 

  1. Obiective ştiinţifice comune:

1. Editarea volumului „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods” – ca activitate intermediară cheie (conform propunerii de proiect) menită să contribuie la realizarea cu succes a obiectivului principal al proiectului – publicarea unei sinteze colective care să poată da seama, într-o manieră mai complexă şi mai convingătoare ca până acum, de contactele externe întreţinute de comunităţile urbane pontice. La această activitate, desfăşurată pe parcursul a zece luni (din februarie până în noiembrie) şi-au adus contribuţia nu doar Victor Cojocaru şi Mădălina Dana, în calitate de editori, ci şi toţi membrii echipei, în calitate de autori. Totodată, prin participarea la volum a mai multor specialişti din afara echipei proiectului (între care şi Altay Coşkun în calitate de coeditor) s-a urmărit creșterea vizibilității naționale și internaționale în realizarea obiectivelor asumate prin atragerea și implicarea unui număr mai mare de cercetători din țară și străinătate. Ţinem să precizăm şi cu acest prilej că, în propunerea de proiect, unul dintre obiectivele majore asumate viza implicarea noastră într-un dialog internaţional legat de problematica polis-ului în epocile elenistică şi romană. Prin editarea unui volumul colectiv, la care au participat 31 de specialişti din nouă ţări europene, plus Turcia, SUA şi Canada, considerăm că am îndeplinit cu prisosinţă obiectivul care părea cel mai greu de realizat în momentul lansării propunerii noastre de proiect. Ne referim la configurarea unei reţele (network) importante, alcătuită din specialişti interesaţi de problematica antică a Mării Negre, pe care am putea-o implica ulterior şi în accesarea unor proiecte cu finanţare europeană. Privitor la contribuţia concretă a membrilor echipei proiectului la acest volum vom reveni la punctele subsecvente ale raportului de faţă. Aici enumerăm doar autorii din afara proiectului, cu afilierea lor instituţională, pentru a oferi o idee asupra reţelei menţionate mai sus: Altay Coşkun (Universitatea din Waterloo/Ontario, Canada); Bülent Öztürk (Universitatea Sakarya, Serdivan/Sakarya, Turcia); Thibaut Castelli (Universitatea Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris, Franţa); Sergej Ušakov (Institutul de Arheologie, Simferopol/Crimeea, Russia); Sergej Bočarov (Institutul de Arheologie, Simferopol/Crimeea, Russia); Johannes Nollé (DAI München, Germania); David Engels (Université Libre de Bruxelles, Belgia); Mustafa H. Sayar (Universitatea din Istanbul, Turcia); Glenn R. Bugh (Universitatea Virginia Tech/ Blacksburg, SUA şi Universitatea din Kent at Canterbury, Anglia); Marie-Astrid Buelens (Université Libre de Bruxelles, Belgia); Maria Bărbulescu (Universitatea „Ovidius” din Constanţa, România); David Braund (Universitatea din Exeter, Anglia); Ioan Piso (Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România); Marta Oller Guzmán (Universitat Autònoma de Barcelona, Spania); Giorgio Rizzo (cercetător independent, Roma, Italia); Federico Russo (Universitatea din Konstanz, Germania); Hale Güney (Universitatea Ipek din Ancara, Turcia); Michael A. Speidel (Universitatea din Berna, Elveţia); Filiz Dönmez-Öztürk (Universitatea Mimar Sinan Güzel Sanatlar din Istanbul, Turcia). Atragem atenţia că activitatea de editare a volumului „Interconnectivity” a presupus şi o corespondenţă intensă cu aceşti specialişti pe parcursul întregii etape 2014.

2. Masă rotundă, cu participarea membrilor echipei şi a unor specialişti din afara proiectului din Iaşi, organizată pe 24. 01. 2014. Pe lângă discuţia privind diferitele modele de relaţii externe în funcţie de materialul documentar: similitudini şi particularităţi (cu implicarea tuturor participanţilor), au fost prezentate trei comunicări. Victor Cojocaru a vorbit despre „Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini I” ca obiectiv prioritar asumat la etapa 2014 a proiectului. Lucian Munteanu şi Sever Boţan au prezentat succint activităţile desfăşurate în cadrul proiectului la etapa 2013. Costel Chiriac a adus în discuţie dinamica relaţiilor externe ale oraşelor greceşti de la Vestul şi Nordul Mării Negre pe baza circulaţiei materialului vitric. Totodată, a fost discutată strategia de desfăşurare a activităţilor prevăzute la etapa 2014. În perspectiva finalizării proiectului a fost propusă organizarea unui simpozion internaţional cu tema „Mobility in Research on the Black Sea Region”, menit nu doar să dea seama asupra rezultatelor şi perspectivei cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054, ci gândit şi ca un pas important în perspectiva aplicării cu un proiect european (H2020) care să permită inclusiv aprofundarea unor aspecte privind relaţiile externe ale oraşelor greceşti din arealul Pontului Euxin. Discuţia în acest sens, demarată cu prilejul mesei rotunde, a fost continuată pe parcursul etapei 2014 şi a permis coagularea unei colaborări cu membrii echipei unui alt proiect Idei menită să crească impactul scontat în plan naţional şi internaţional al reuniunii ştiinţifice amintite. Este vorba despre proiectul PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 The „Other” in Action. The Barbarization of Rome and the Romanization of the World (http://arheo.ro/romanization), iar discuţiile purtate între membrii echipei celor două proiecte au permis definitivarea titlului simpozionului prevăzut la etapa 2015 – “Mobility in Research on the Black Sea Region (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”.

3. Deplasări externe (documentare şi diseminare). Au fost efectuate şapte deplasări externe în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv în scopul diseminării rezultatelor obţinute – la München/Germania (Livia Buzoianu), la Trier/Germania (Victor Cojocaru), la München/Germania (Mădălina Dana), la Tours/Franţa (Victor Cojocaru), la Cracovia/Polonia (Costel CHIRIAC), la München/Germania (Victor Cojocaru), la Bonn/Germania (Victor Cojocaru). Datele exacte, inclusiv rapoartele ştiinţifice şi de activitate, privind deplasările externe menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on line şi pot fi consultate la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române ca instituţie ordonatoare de credite.

4. Deplasări interne (documentare şi diseminare). Au fost efectuate 13 deplasări interne (la instituţii de profil din ţară şi pe şantiere arheologice), atât în scopul documentării pentru obiectivele asumate, cât şi a diseminării rezultatelor cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului – la Bucureşti, 17-21 martie (Sever BOŢAN); la Tulcea, 25-28 martie (Sever BOŢAN, Costel CHIRIAC); la Cluj, 4-6 mai (Victor COJOCARU); la Călăraşi, 2-4 iulie (Sever BOŢAN); la Slava Rusă/Ibida, iulie-august 2014 (George BILAVSCHI, Sever BOŢAN, Lucian MUNTEANU); la Cluj, 7-10 august (Victor COJOCARU); la Constanţa, 1-4 octombrie (George BILAVSCHI, Costel CHIRIAC, Victor COJOCARU, Lucian MUNTEANU). Datele exacte, inclusiv rapoartele ştiinţifice, privind deplasările interne menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on line şi pot fi consultate la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române ca instituţie ordonatoare de credite.

5. Comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale (diseminare). Au fost prezentate 11 comunicări, de către membri ai echipei şi legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice internaţionale: Simpozionul internaţional Honneurs civiques. La politique des honneurs dans les cités grecques de l’époque impériale, Tours/Franţa, 15-17 mai (Victor COJOCARU: Les statues honorifiques dans la documentation épigraphique et iconographique de la mer Noire à l’époque impériale); Sesiunea internaţională Pontica 2014: 135 de ani de muzeografie dobrogeană, Constanţa/România, 1-3 octombrie (George BILAVSCHI: Medieval Rural Space and Agriculture: Research Currents and Task in Romania; Iulian BÎRZESCU: Un perirrhanterion din templul M din Zona sacră de la Histria; Livia BUZOIANU: Inscripţii inedite din Tomis şi împrejurimi aflate în colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa; Costel CHIRIAC: Un sigiliu inedit de kommerkiar din Develtos; Costel CHIRIAC: Vase antice de sticlă din Republica Moldova; Victor COJOCARU: Instituţia proxeniei în spaţiul pontic. Câteva observaţii finale pe marginea unui proiect de cercetare; Lucian MUNTEANU: Consideraţii preliminare pe marginea lotului de monede de la Puieşti; Florina PANAIT BÎRZESCU: Sculpturi neterminate de la Histria. Producţii locale sau importuri nefinisate?); Simpozionul internaţional 4. Bonner Humboldt-Preisträger-Forum Herrschaft in der Antike – Praktiken und Diskurse, Bonn/Germania, 8-12 octombrie (Victor COJOCARU: Die Außenbeziehungen der pontischen griechischen Städten als Forschungsthema); tabăra Internațională de Arheologie BSUDRA: Black Sea-Unity and Diversity in the Roman Antiquity, Slava Rusă, 10-20 iulie 2014 (Costel CHIRIAC, Lucian MUNTEANU, Civic and Provincial Roman Seals found in Dobruja. Trade Connections Between Asia Minor and the West Pontic Area in the 4th cent. AD).

6. Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale (diseminare). Au fost prezentate 2 comunicări, de către membri ai echipei şi legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice naţionale: Simpozionul „Prinții aurului și argintului la geto-daci”, Muzeul Brăilei, 1 august 2014 (Lucian MUNTEANU, Despre monedele de aur cu legenda Koson); Simpozionul Național „Cercetarea arheologică la Institutul de Arheologie din Iaşi - între cercetarea sistematică şi săpăturile de salvare,  Campaniile 2013-2014”, Zilele Academice Ieşene, Iași, 30 septembrie 2014 (Ștefan HONCU, Lucian MUNTEANU, Cercetări arheologice efectuate în anul 2014 în situl de la Ibida (Slava Rusă, jud. Tulcea) -  sectorul Fântâna Seacă). 

7. Publicaţii (diseminare). Au fost publicate un volum de autor (Victor Cojocaru: Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. I. Epigraphica, numismatica, onomastica & prosopographica (în continuare: BCOSPE I), Ed. Mega, Cluj-Napoca 2014, 560 p. + 1 CD) şi două volume colective – Die Außenbeziehungen pontischer und kleinasiatischer Städte in hellenistischer und römischer Zeit (în continuare: Außenbeziehungen), editat de Victor Cojocaru şi Christof Schuler, Ed. Franz Steiner, Stuttgart 2014, 312 p. (inclusiv 29 planşe şi 14 hărţi), respectiv Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods (în continuare: Interconnectivity), editat de Victor Cojocaru, Altay Coşkun şi Mădălina Dana, Ed. Mega, Cluj-Napoca 2014, 708 p. (inclusiv 62 planşe). Ultimul conţine lucrările simpozionului internaţional din 8-12 iulie 2013, organizat în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054. Apariţia celor trei cărţi cărţi la o editură prestigioasă din străinătate, respectiv la o editură prestigioasă din România, acreditată CNCS, reprezintă finalizarea cu succes a celor mai importante obiective asumate în cadrul proiectului (vezi, mai jos, punctul B). Odată cu publicarea volumelor BCOSPE I [= P&M II] şi Interconnectivity [P&M III] a fost continuată noua colecţie – Pontica et Mediterranea (iniţiată în 2013 odată cu apariția volumului Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale) – menită să sprijine atât promovarea studiilor privind istoria antică, epigrafia, arheologia clasică, numismatica şi iconografia în plan naţional, cât şi o mai bună vizibilitate a rezultatelor obţinute de cercetătorii români în plan internaţional. În afară de volumul de autor menţionat mai sus şi a celor trei volume colective (Poleis, Außenbeziehungen şi Interconnectivity) – însumând un total de 2044 pagini –, rezultatele cercetărilor desfășurate până în acest moment în cadrul proiectului au fost valorificate prin publicarea sau acceptarea pentru tipar a 47 studii şi articole (dintre care 24 apărute în 2014), respectiv a opt recenzii critice de ample dimensiuni. Informaţiile exacte în acest sens pot fi consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro, butonul „Publications”). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0054”.

8. Pagina web (diseminare). A fost actualizată în permanenţă pagina web a proiectului (adresa: www.ponticgreekcities.ro), care poate fi accesată în limbile română şi engleză, şi care conţine informaţii despre proiect, despre membrii echipei şi mai multe date relevante privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Adresa paginii poate fi accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo, Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive etc.). Astfel, cele două meniuri principale au fost echipate cu butoanele de căutare Publications şi Useful Weblinks, fiecărei dintre ele corespunzându-i articole specifice în limbile română şi engleză. Totodată, celelalte meniuri au fost îmbunătăţite şi completate cu fişiere noi (articole), traduse în limbile română şi engleză (la meniul Activities vezi articolele Symposium 2012/Simpozion 2012, Symposium 2013 – Timetable şi Summaries; la meniul News vezi articolele Symposium 2015, respectiv Poleis, Außenbeziehungen, BCOSPE I, Interconnectivity: Covers and Contents). Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este George Bilavschi. Butonului de căutare Activities i-au fost adăugate subdomeniile Rapoarte de activitate 2011-2014; extinderea accesului pe site de pe alte cel puţin 10 motoare de căutare precum AltaVista, Infoseek, Coozilla, Dogpile, Lycos, Metager, Mamma etc.; indexarea adresei site-ului pe pagini web de specialitate consacrate cum ar fi wihs.uwaterloo.ca, www.megarika.ro, arheo.ro, antichitate.myforum.ro, roman.yapoga.com, sistem.acadiasi.ro, uaic.ro, www.vebidoo.de, www.yasni.fr, en.cyclopaedia.net, spartokos.wordpress.com, www.bulentozturk.sakarya.edu.tr etc.; update continuu a fiecărui meniu şi sub-meniu; accesarea paginii web de către cel puţin 413 de vizitatori, fiind înregistrate peste 25 000 de vizualizări.

B. Obiective ştiinţifice individuale (descriem succint măsura în care au fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect. Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, date despre cele patru volume publicate şi programul preliminar al simpozionului internaţional menţionat la punctul A 2, la care ar urma să fie prezentate rezultatele obţinute şi perspectivele cercetării).

· Obţinerea unui tablou de ansamblu al relaţiilor externe ale oraşele greceşti pontice prin cercetarea exhaustivă – repertorierea, cartografierea, comentarea – a informaţiilor epigrafice şi literare (Victor Cojocaru, Alexandru Avram, Livia Buzoianu, Mădălina Dana, Adrian Robu, Ligia Ruscu). A fost finalizată studierea relaţiilor extrapontice (cu oraşe, regiuni şi dinaşti din afara arealului pontic, respectiv cu Roma), sub forma a 17 studii publicate, însumând 350 p., după cum urmează: V. Cojocaru, Die Außenbeziehungen der griechischen Städte der nördlichen Schwarzmeerküste in hellenistischer und römischer Zeit auf Grundlage der epigraphischen Quellen, în: Außenbeziehungen, p. 45-86; V. Cojocaru, Statui sau portrete ca măsură de cinstire în inscripțiile onorifice din arealul pontic Observaţii preliminare, în: Pontica 46, p. 323-341; V. Cojocaru, Ladung zu Opfer und Bankett als Auszeichnung der Fremde im pontischen Raum und der Pontikoi in der Fremde, în: Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Historia 59.1, p. 334-344; V. Cojocaru, Die Beziehungen der nordpontischen Griechen zu den außerpontischen Regionen und Dynastien, einschließlich der römischen Hegemonialmacht: Historiographische Übersicht, în: Interconnectivity, p. 73-96; V. Cojocaru, Bibliographia classica orae septentrionalis Ponti Euxini. I. Epigraphica, numismatica, onomastica & prosopographica als erster Schritt eines Forschungsprojekts, în: Classica et Christiana 9.1, p. 43-55; V. Cojocaru, Once more about Antonia Tryphaina, în: Journal of Ancient History and Archaeology 1.2, p. 3-8; A. Avram, Die ‚Freiheit’ von Tomis in der Kaiserzeit, în: Außenbeziehungen, p. 161-172; A. Avram, La mer Noire et la Méditerranée: quelques aspects concernant la mobilité des personnes, în: Interconnectivity, p. 99-132; L. Buzoianu, Éducation, culture et religion à la lumière de deux inscriptions inédites de Tomis et de son territoire, în: Außenbeziehungen, p. 141-160; L. Buzoianu, L’espace ouest-pontique sous l’empereur Tibère à la lumière d’un décret inédit découvert en Dobroudja, în: Interconnectivity, p. 415-434; M. Dana, Étudiants et enseignants du Pont-Euxin à l’étranger, în: Außenbeziehungen, p. 121-140; M. Dana, „Le banquet des sophistes”: représentation funéraire, représentation sociale sur les stèles de Byzance aux époques hellénistique et romaine, în: Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Historia 59.1, p. 345-371; M. Dana, D’Héraclée à Trapézonte: cités pontiques ou micrasiatiques?, în: Interconnectivity, p. 133-153; A. Robu, Les relations de Byzance avec les cités du Pont Gauche à l’époque hellénistique: la guerre pour l’emporion de Tomis, în: Außenbeziehungen, p. 19-36; A. Robu, Byzance et Chalcédoine à l’époque hellénistique: entre alliances et rivalités, în: Interconnectivity, p. 187-206; L. Ruscu, Die Beziehungen privaten und offiziellen Charakters zwischen Einzelpersonen und Staaten in Bezug auf die westpontischen Griechenstädte in hellenistischer und römischer Zeit, în: Außenbeziehungen, p. 87-120; L. Ruscu, Becoming Roman? Shifting Identities in the Western Pontic Greek Cities, în: Interconnectivity, p. 473-488. Tot aici s-ar raporta şi volumul de autor BCOSPE I. Pentru etapa 2015 este prevăzută prezentarea a patru comunicări privind rezultatele obţinute şi perspectivele cercetării, precum şi publicarea unui volum de autor (V. Cojocaru).

· Identificarea unui posibil model de integrare a coastei de Vest a Pontului Euxin în cadrul Imperiului Roman (Florian MATEI-POPESCU). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată în cadrul proiectului prin publicarea studiului The Horothesia of Dionysopolis and the Integration of the Western Pontic Greek Cities in the Roman Empire, în: Interconnectivity, p. 457-471. Pentru etapa 2015 este prevăzută prezentarea unei comunicări privind rezultatele obţinute şi perspectivele cercetării.

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la producţia şi comerţul cu vase de sticlă în bazinul pontic în epoca elenistică şi romană (Costel CHIRIAC & Sever BOŢAN). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată în cadrul proiectului prin publicarea studiului Roman Glass Vessels in the West Pontic Area (1st-3rd Centuries CE). General Remarks, în: Interconnectivity, p. 525-553. Pentru etapa 2015 este prevăzută prezentarea unei comunicări privind rezultatele obţinute şi perspectivele cercetării, precum şi publicarea unui volum de autor (Sever BOŢAN).

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la atelierele de producţie a teracotelor în Marea Neagră în contextul coroplasticii elenistice, cu stabilirea relaţiei între atelierele pontice şi modelele din lumea egeeană (Iulian BÎRZESCU). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată în cadrul proiectului prin publicarea studiului Some Remarks on Hellenistic Terracotta Offerings in the Western Pontic Sanctuaries, în: Interconnectivity, p. 269-280. Pentru etapa 2015 este prevăzută prezentarea unei comunicări privind rezultatele obţinute şi perspectivele cercetării.

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile coloniilor pontice cu lumea egeeană reflectate în arta sculpturală (Florina PANAIT-BÎRZESCU), A fost finalizată cu succes cercetarea asumată în cadrul proiectului prin publicarea studiului Wandering Cult Images between the Aegean and the Black Sea Cities in Hellenistic and Roman Times: from Dionysos Kathegemon to Dionysos Karpophoros, în: Interconnectivity, p. 393-413. Pentru etapa 2015 este prevăzută prezentarea unei comunicări privind rezultatele obţinute şi perspectivele cercetării.

· Întocmirea unui studiu amplu privitor la circulaţia mărfurilor în vestul bazinului pontic, reflectată în descoperirile de sigilii „de tip comercial” în arealul oraşelor greceşti în epoca romană (secolele I-III d. Hr.), relevant pentru legăturile cu lumea micro-asiatică (Costel CHIRIAC & Lucian MUNTEANU). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată în cadrul proiectului prin publicarea studiului Trade Connections between Asia Minor and the West Pontic Area in the 4th Century CE. Some Sphragistic Considerations, in: Interconnectivity, p. 299-330. Pentru etapa 2015 este prevăzută prezentarea unei comunicări privind rezultatele obţinute şi perspectivele cercetării.

· George Bilavschi şi Diana Stah – prin asistenţa permanentă acordată directorului de proiect în probleme de management – au contribuit la buna desfăşurare a celorlalte obiective şi la crearea premiselor de a continua cercetările efectuate de toţi membrii echipei într-un cadru mai larg. În acest sens, ne referim la posibilităţile de asigurare a continuităţii proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 în programele specifice ale PC8 (Cooperare, Idei, Capacităţi, Ştiinţa în Societate) şi la Dinamica Politicilor Europene în domeniul cercetării şi impactul pe termen scurt şi mediu asupra obiectivelor programelor de finanţare a ştiinţei. Deja au fost iniţiate demersuri de colaborare cu unele instituţii partenere din ţară şi străinătate în vederea aplicării unui proiect cu finanţare europeană, care ar putea propulsa într-un registru superior inclusiv direcţiile de cercetare asumate în cadrul proiectului actual. În acelaşi sens, contăm şi pe colaborarea foarte bună pe care am avut-o până acum cu personalul din administraţia Filialei din Iaşi a Academiei Române.

În concluzie, considerăm că – prin îndeplinirea în totalitate a obiectivelor propuse pentru etapa 2014 (corelate obiectivelor realizate la etapele 2011, 2012 şi 2013) – am reuşi să finalizăm cu succes obligaţiile de cercetare asumate în atingerea scopului principal al proiectului nostru – publicarea unei sinteze colective care să poată da seama, într-o manieră mai complexă şi mai convingătoare ca până acum, de contactele externe întreţinute de comunităţile urbane pontice. Volumul de autor şi cele trei volume colectiv menţionate mai sus, la punctul A 5, credem că sunt cea mai bună dovadă în acest sens. Totodată, prin organizarea simpozionului internaţional „Mobility in Research on the Black Sea Region (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”, preconizat pentru etapa 2015, intenţionăm să sporim vizibilitatea în plan internaţional a rezultatelor cercetărilor desfăşurate până în prezent.

Pentru mai multe informaţii legate de rezultatele cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054, a se vedea pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro).

 

                                                                                                 Director proiect,

                                                                                               Dr. Victor Cojocaru

Ultima actualizare în Duminică, 14 Decembrie 2014 11:14
 

Search

Weblinks

Useful WeblinksAll rights are reserved © 2011, PonticGreekCities.ro. Design: George Bilavschi