Română (România)English (United Kingdom)

PDF  Array Imprimare Array  Email
Miercuri, 13 Ianuarie 2016 11:14
                                                    
 
                                                       
                                                       Raport ştiinţific
                    privind implementarea proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054
                                 în perioada ianuarie – decembrie 2015
 
A. Obiective ştiinţifice comune:
1. Editarea volumului de autor Sever-Petru Boţan, Vase de sticlă în spațiul
dintre Carpați și Prut (secolele II a. Chr. – II p. Chr.), Editura Mega: Cluj-Napoca,
2015, 363 p. În ceea ce priveşte relevanţa cărţii prin raportare la obiectivele
proiectului, vezi mai jos punctul A.6 (publicaţii). Aici menţionăm doar că la
această activitate editorială, desfăşurată pe parcursul a şase luni (ianuarie –
iunie), pe lângă Victor Cojocaru, ca director de proiect şi coordonator al
colecţiei „Pontica et Mediterranea”, şi-au mai adus contribuţia următorii
membri ai echipei proiectului: Costel Chiriac, Florian Matei-Popescu,
Mădălina Dana.
 
2. Simpozionul internaţional “Mobility in Research on the Black Sea Region
(PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”, ca
activitate intermediară cheie (conform planului de realizare) menită să
contribuie la desfăşurarea cu succes a proiectului, organizat în perioada
5-10 iulie, cu participarea tuturor membrilor echipei şi a unor specialişti din
afara proiectului. Scopul acestei acţiuni a constat în raportarea rezultatelor
de cercetare, obţinute până în acest moment, a obiectivelor asumate, cu
publicarea ulterioară a comunicărilor prezentate într-un volum colectiv.
Prin participarea la lucrările simpozionului a nu mai puţin de 45 cercetători,
din ţară şi străinătate, între care mulţi specialişti de mare notorietate
internaţională, considerăm că au putut fi îndeplinite cu prisosinţă obiectivele
asumate la etapa 2015. Totodată, am folosit această oportunitate pentru
dezvoltarea unei reţele (network) importante alcătuită din specialişti interesaţi
de problematica antică a Mării Negre, de barbarizarea Romei şi de romanizare,
reţea creată la etapele anterioare ale proiectului şi pe care am putea-o implica
ulterior şi în accesarea unor proiecte cu finanţare europeană. Privitor la
contribuţia concretă a membrilor echipei proiectului la lucrările simpozionului
vom reveni la punctele subsecvente ale raportului de faţă. Aici enumerăm doar
referenţii din afara proiectului, cu afilierea lor instituţională, pentru a oferi o
idee asupra reţelei menţionate mai sus: prof. dr. Altay Coşkun (University of
Waterloo ON/Canada); dr. Alexander Rubel (Institute of Archaeology,
Iaşi/România); conf. dr. Alexey V. Belousov (Lomonosov Moscow State
University/Rusia); drd. Thibaut Castelli (Université Paris Ouest Nanterre
La Défense/Franţa); prof. dr. Johannes Nollé (DAI Munich/Germania); prof. dr.
Mustafa H. Sayar (University of Istanbul/Turcia); conf. dr. Marta Oller Guzmán
(Universitat Autònoma de Barcelona/Spania); dr. Igor Makarov (Centre for
Comparative Studies on Ancient Civilizations, Russian Academy of Sciences,
Moscow/Rusia); prof. dr. Michael A. Speidel (Universities of Zürich and
Bern/Elveţia); prof. dr. Lucreţiu Mihailescu-Bîrliba (Alexandru Ioan Cuza University,
Iaşi/România); dr. Lavinia Grumeza (Institute of Archaeology and History of Art of
Cluj/România); dr. Vitalie Bârcă (Institute of Archaeology and History of Art of
Cluj/România); prof. dr. Askold Ivantchik (Institute of World History, Russian
Academy of Sciences, Moscow/Rusia & Institute Ausonius, CNRS, Bordeaux/
Franţa); dr. Maria Alexandrescu-Vianu (Vasile Pârvan Institute of Archaeology,
Bucharest); conf. dr. Alexander Baumgarten (Babeş-Bolyai University of Cluj/
România); dr. Anna Ginestí Rosell (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt/
Germania); dr. Johanna Leithoff (Universität Erfurt/Germania); prof. dr. Tassilo
Schmitt (Universität Bremen/Germania); conf. dr. Claire Barat (University of
Valenciennes and Hainaut-Cambresis/Franţa); prof. dr. Octavian Bounegru
(Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi/România); conf. dr. Dan Ruscu (Babeş-
Bolyai University of Cluj); dr. Sergei Bocharov (Kazan Federal University/Rusia);
dr. Constantin Chera, dr. Gabriel Custurea, dr. Irina Nastasi, dr. Gabriel Talmaţchi
(Museum of National History and Archaeology Constanţa); prof. dr. Yegan Kahya-
Sayar (TU Istanbul). Cu acest prilej a fost tipărită şi o broşură (55 exemplare x 60
pagini) cu programul manifestării şi cu rezumatele comunicărilor, care în format
Atragem atenţia că desfăşurarea reuşită a simpozionului a presupus inclusiv o
corespondenţă intensă pe parcursul întregii etape 2014 şi în prima jumătate a
etapei 2015 cu specialişti menţionaţi mai sus şi cu mulţi alţii care, din varii
motive, nu am mai putut onora invitaţia. Totodată, discuţiile desfăşurate pe
parcursul etapei 2014 a permis coagularea unei colaborări cu membrii echipei
unui alt proiect Idei menită să crească impactul scontat în plan naţional şi
internaţional al reuniunii ştiinţifice amintite. Este vorba despre proiectul
PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 - The „Other” in Action. The Barbarization of Rome
and the Romanization of the World (http://arheo.ro/romanization), iar discuţiile
purtate între membrii echipei celor două proiecte au permis definitivarea titlului
simpozionului prevăzut la etapa 2015 – “Mobility in Research on the Black Sea
Region (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”.
La organizarea acestei activităţi, pe lângă Victor Cojocaru ca director de proiect,
şi-au adus contribuţia următorii membri ai echipei: Mădălina Dana, Costel
Chiriac, George Bilavschi, Diana Stah, Sever-Petru Boţan, Lucian Munteanu,
Margareta Munteanu.
 
3. Deplasări interne şi externe (documentare şi diseminare). Au fost efectuate
19 deplasări interne şi externe în scopul documentării pentru obiectivele
asumate în cadrul proiectului, respectiv în scopul diseminării rezultatelor
obţinute – la Constanţa, în perioada 16 martie – 7 aprilie (George BILAVSCHI,
Sever-Petru BOŢAN, Victor COJOCARU, Lucian MUNTEANU), la Cluj-Napoca,
în perioada 15-17 aprilie (Victor COJOCARU), la Cluj-Napoca, în perioada 15-21
aprilie (Sever-Petru BOŢAN), la Cluj-Napoca, în perioada 23 aprilie – 12 mai
(George BILAVSCHI, Sever-Petru BOŢAN, Lucian MUNTEANU), la München/
Germania, în perioada 20 aprilie – 5 mai (Victor COJOCARU), la Praga/Cehia,
în perioada 18-23 mai (Victor COJOCARU), la Constanţa şi Ibida, în perioada
20 iulie – 18 august (George BILAVSCHI, Sever-Petru BOŢAN, Victor
COJOCARU, Lucian MUNTEANU), la Bucureşti, în perioada 9-10, respectiv
17-18 septembrie (Victor COJOCARU), la Constanţa, în perioada 5-8 octombrie
(Victor COJOCARU), la Simferopol şi Anapa/Rusia, în perioada 7-17 noiembrie
(Victor COJOCARU). Alte 16 deplasări au fost asumate de membri ai echipei şi
de participanţi din afara proiectului cu prilejul participării la simpozionul
internaţional menţionat mai sus, vezi punctul A.2. Datele exacte, inclusiv
rapoartele ştiinţifice şi de activitate, privind deplasările menţionate se regăsesc
în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on line şi pot fi
consultate la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române
ca instituţie ordonatoare de credite.
 
4. Comunicări la manifestări ştiinţifice internaţionale (diseminare). Au fost
prezentate 15 comunicări, de către membri ai echipei şi legate de obiectivele
sumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice
internaţionale: Simpozionul internaţional „Contacts, migrations and climate
change, in honour of prof. Dr. Jan Bouzek”, Praga/Cehia, 19-23 mai (Victor
COJOCARU: Réflexions sur quelques traits particuliers du corps civique dans
les villes grecques nord-pontiques); Simpozionul internaţional “Mobility in
Research on the Black Sea Region (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and
PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”, Iaşi/România, 5-10 iulie
(Victor COJOCARU: PN-II-ID-PCE-2011-3-0054: Ergebnisse und Perspektiven,
Florina PANAIT BÎRZESCU & Iulian BÎRZESCU: Umdeutungen griechischer
Kultbilder in den antiken Städten des Schwarzmeergebietes, Sever-Petru
BOŢAN & Costel CHIRIAC: State of the Art and Prospective Research
Directions on Hellenistic and Roman Glass from the Pontus Euxinus, Livia
BUZOIANU: Les relations économiques de Callatis à l’époque hellénistique
basées sur les découvertes de timbres amphoriques, Ligia RUSCU: Greeks,
Romans and Natives in Poleis of Thrace and Pontus, Florian MATEI-POPESCU:
The Thracian strategiae in Scythia Minor, Lucian MUNTEANU: Numismatic and
Sphragistic Research in the Western Pontic Area, Mădălina DANA: Écriture,
échanges et contacts dans les sociétés grecques anciennes:la correspondance
privée sur plomb et sur tesson, du VIe au IIIe s. av. J.-C., Diana STAH: Social
Sciences and Humanities in Horizon 2020, George BILAVSCHI, Victor
COJOCARU & Diana STAH: Romanian Academy, Iaşi Branch. Institutional
Perspectives on the Project ”In Search of the Pontic Community”); Simpozionul
internaţional „Pontica 2015: Un secol de arheologie la Tomis. Instituţii şi
personalităţii”, Constanţa/România, 6-7 octombrie (Victor COJOCARU: Emitenți
şi beneficiari ai decretelor de proxenie în spaţiul pontic, Lucian MUNTEANU:
Cercetări arheologice în zona extra-murană a cetăţii Ibida [în colaborare cu
tefan Honcu], Lucian MUNTEANU: Moneda romană în hinterlandul provinciilor
Dacia şi Moesia Inferior); Scientific School of Young Scientists „The Crimea in
the system of political and economic connections with Black Sea and
Mediterranean”, Simferopol & Anapa/Rusia, 9-14 noiembrie (Victor COJOCARU:
Connections of the Crimea with Black Sea and Mediterranean according to the
lapidary epigraphics).
 
5. Comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale sau la instituţii de cercetare şi
învăţământ superior din ţară (diseminare). Au fost prezentate cinci comunicări,
de către membri ai echipei şi legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului
la: Institutul de Arheologie din Iaşi, 25 martie (Victor COJOCARU: Consideraţii
asupra unor trăsături particulare ale corpului civic în cetăţile nord-pontice. I.
Phylai; George BILAVSCHI: Prezentarea volumului Interconnectivity in the
Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods);
Simpozionul naţional „Cercetări arheologice desfăşurate de Institutul de
Arheologie din Iaşi. Campania 2015”, 9 octombrie (Sever-Petru BOŢAN:
Un fragment de pahar Nuppengläsern de la Ibida. Consideraţii cu privire la
reprezentativitatea acestui tip de material la Dunărea de Jos; Lucian
MUNTEANU: Descoperiri monetare din Târgul Romanului (punctul „La
Bibliotecă”) [în colaborare cu George Dan Hânceanu]); Simpozionul
naţional „Zilele Universităţii «Al. I. Cuza»”, 23 octombrie (Victor COJOCARU:
Proxenoi în spaţiul pontic. Statut şi natura serviciilor oferite).
 
6. Publicaţii (diseminare). A fost publicat un volum de autor (Sever-Petru
BOŢAN, Vase de sticlă în spațiul dintre Carpați și Prut (secolele II a. Chr. –
II p. Chr.), Editura Mega: Cluj-Napoca, 2015, 363 p.), legat de producţia şi
comerţul cu vase de sticlă în bazinul pontic. Apariţia cărţii la o editură
prestigioasă din România, acreditată CNCS, reprezintă finalizarea cu
succes a încă unui obiectiv important asumat în cadrul proiectului (vezi,
mai jos, punctul B). Odată cu publicarea acestui volum [= P&M IV] a fost
continuată noua colecţie – Pontica et Mediterranea (iniţiată în 2013 odată
cu apariția volumului Poleis [= P&M I] şi continuată în 2014 prin volumele
BCOSPE I [= P&M II] şi Interconnectivity [P&M III]) – menită să sprijine atât
promovarea studiilor privind istoria antică, epigrafia, arheologia clasică,
numismatica şi iconografia în plan naţional, cât şi o mai bună vizibilitate a
rezultatelor obţinute de cercetătorii români în plan internaţional. În afară
de două volume de autor şi trei volume colective – însumând un total de
2407 pagini –, rezultatele cercetărilor desfășurate până în acest moment în
cadrul proiectului au fost valorificate prin publicarea sau acceptarea
pentru tipar a 51 studii şi articole (dintre care opt apărute şi două acceptate
pentru tipar în 2015), respectiv a opt recenzii critice de ample dimensiuni
(dintre care trei apărute în 2015). Informaţiile exacte în acest sens pot fi
consultate pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro, butonul
„Publications”). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare
menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare
după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian
National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project
number PN-II-ID-PCE-2011-3-0054”. Privitor la editarea şi tipărirea unei
broşuri cu programul simpozionului internaţional şi rezumatele
comunicărilor, vezi mai sus, punctul A.2.
 
7. Pagina web (diseminare). A fost actualizată în permanenţă pagina web
a proiectului (adresa: www.ponticgreekcities.ro), care poate fi accesată
în limbile română şi engleză, şi care conţine informaţii despre proiect,
despre membrii echipei şi mai multe date relevante privitoare la
activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Adresa paginii poate fi
accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo,
Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive
etc.). Astfel, cele două meniuri principale au fost echipate cu butoanele
de căutare Books-New Books, Publications şi Useful Weblinks, fiecărei
dintre ele corespunzându-i articole specifice în limbile română şi engleză.
Totodată, celelalte meniuri au fost îmbunătăţite şi completate cu fişiere
noi (articole), traduse în limbile română şi engleză (la meniul Activities
vezi articolele Symposium 2012/Simpozion 2012, Symposium 2013 –
Timetable şi Summaries; Symposium 2015 – Timetable şi Summaries;
la meniul News vezi articolele Symposium 2015, respectiv Poleis,
Außenbeziehungen BCOSPE I, Interconnectivity: Covers and Contents).
Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este George Bilavschi.
Butonului de căutare Activities i-au fost adăugate subdomeniile Rapoarte
de activitate 2011-2016; extinderea accesului pe site de pe alte cel puţin 10
motoare de căutare precum AltaVista, Infoseek, Coozilla, Dogpile, Lycos,
Metager, Mamma etc.; indexarea adresei site-ului pe pagini web de
specialitate consacrate cum ar fi wihs.uwaterloo.ca, www.megarika.ro,
update continuu a fiecărui meniu şi sub-meniu; accesarea paginii web
de către cel puţin 823 de vizitatori, fiind înregistrate peste 51500 de
vizualizări.
 
B. Obiective ştiinţifice individuale (descriem succint măsura în care au
fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect.
Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina
web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, date despre cele
cinci volume publicate şi programul simpozionului internaţional menţionat
la punctul A.2., la care au fost prezentate rezultatele obţinute şi
perspectivele cercetării).
• Obţinerea unui tablou de ansamblu al relaţiilor externe ale oraşele greceşti
pontice prin cercetarea exhaustivă – repertorierea, cartografierea,
comentarea – a informaţiilor epigrafice şi literare (Victor COJOCARU,
Livia BUZOIANU, Mădălina DANA, Adrian ROBU, Ligia RUSCU). A fost
continuată diseminarea rezultatelor cercetării privind relaţiile intra- şi
extrapontice, sub forma a opt comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice
internaţionale, două comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale, patru
studii publicate, însumând 76 p., şi a unui studiu predat pentru tipar (vezi
article&id=28&Itemid=67&lang=ro). Pentru etapa 2016 este prevăzută
publicarea unui volum de autor (V. Cojocaru), precum şi a patru comunicări
prezentate cu prilejul simpozionului internaţional menţionat la punctul A.2.
• Identificarea unui posibil model de integrare a coastei de Vest a Pontului
Euxin în cadrul Imperiului Roman (Florian MATEI-POPESCU). A fost
ontinuată diseminarea rezultatelor cercetării prin prezentarea comunicării
The Thracian strategiae in Scythia Minor, care urmează să fie publicată în
2016.
• Întocmirea unui studiu amplu privitor la producţia şi comerţul cu vase
de sticlă în bazinul pontic în epoca elenistică şi romană (Costel CHIRIAC &
Sever BOŢAN). A fost continuată diseminarea rezultatelor cercetării prin
publicarea unui volum de autor (vezi punctul A.6.) şi prezentarea
comunicării State of the Art and Prospective Research Directions on
Hellenistic and Roman Glass from the Pontus Euxinus, care urmează să
fie publicată în 2016.
• Întocmirea unui studiu amplu privitor la atelierele de producţie a teracotelor
în Marea Neagră în contextul coroplasticii elenistice, cu stabilirea relaţiei
între atelierele pontice şi modelele din lumea egeeană (Iulian BÎRZESCU).
Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile coloniilor pontice cu lumea
egeeană reflectate în arta sculpturală (Florina PANAIT BÎRZESCU). A fost
ontinuată diseminarea rezultatelor cercetării prin prezentarea comunicării
Umdeutungen griechischer Kultbilder in den antiken Städten des
Schwarzmeergebietes, care urmează să fie publicată în 2016.
 • Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile comerciale ale oraşelor
vest-pontice în epocile elenistică și romană, reflectate în descoperirile
monetare (Lucian Munteanu). Întocmirea unui studiu amplu privitor la
circulaţia mărfurilor în vestul bazinului pontic, reflectată în descoperirile
de sigilii „de tip comercial” în arealul oraşelor greceşti în epoca romană
(secolele I-III d. Hr.), relevant pentru legăturile cu lumea micro-asiatică
(Costel CHIRIAC & Lucian MUNTEANU). A fost continuată diseminarea
rezultatelor cercetării prin prezentarea comunicării Numismatic and
Sphragistic Research in the Western Pontic Area, care urmează să fie
publicată în 2016.
 • George Bilavschi şi Diana Stah – prin asistenţa permanentă acordată
directorului de proiect în probleme de management – au contribuit la
buna desfăşurare a celorlalte obiective şi la crearea premiselor de a
continua cercetările efectuate de toţi membrii echipei într-un cadru
mai larg. În acest sens, ne referim la posibilităţile de asigurare a
continuităţii proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 în programele specifice
ale PC8 (Cooperare, Idei, Capacităţi, Ştiinţa în Societate) şi la Dinamica
Politicilor Europene în domeniul cercetării şi impactul pe termen scurt
şi mediu asupra obiectivelor programelor de finanţare a ştiinţei. Deja
u fost iniţiate demersuri de colaborare cu unele instituţii partenere din
ţară şi străinătate în vederea aplicării cu un proiect H2020,
CULT-COOP-07-2017 call: Cultural heritage of European coastal and
maritime regions. Menţionăm că o asemenea colaborare ar permite
continuarea, la un nivel superior, a unor aspecte de cercetare abordate
pe parcursul desfăşurării proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054.
 
În concluzie, considerăm că – prin îndeplinirea în totalitate a obiectivelor
propuse pentru etapa 2015 (corelate obiectivelor şi activităţilor realizate
la etapele 2011, 2012, 2013 şi 2014) – am reuşi să continuăm cu succes
diseminarea rezultatelor privind cercetarea, într-o manieră mai complexă
şi mai convingătoare ca până acum, a contactelor externe întreţinute de
comunităţile urbane pontice. Totodată, prin organizarea simpozionului
internaţional „Mobility in Research on the Black Sea Region
(PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 and PN-II-ID-PCE-2012-4-0490 to H2020)”,
redem că am reuşit să sporim vizibilitatea în plan internaţional a rezultatelor
cercetărilor desfăşurate până în prezent.
 
Pentru mai multe informaţii legate de rezultatele cercetărilor desfăşurate
n cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054, a se vedea pagina web a
proiectului (www.ponticgreekcities.ro).
 
                                                                           
                                                                                   Director proiect,
 
                                                                                Dr. Victor Cojocaru

 

 

Ultima actualizare în Marţi, 04 Octombrie 2016 17:34
 

Search

Weblinks

Useful WeblinksAll rights are reserved © 2011, PonticGreekCities.ro. Design: George Bilavschi