Română (România)English (United Kingdom)

PDF  Array Imprimare Array
Marţi, 04 Octombrie 2016 20:21

                                                     

                                                      Raport ştiinţific sintetic

                      privind implementarea proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054

                                         în perioada ianuarie – octombrie 2016

 

A. OBIECTIVE ŞTIINŢIFICE COMUNE:

I. Deplasări externe (documentare şi diseminare)

Au fost efectuate şapte deplasări externe în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv a diseminării rezultatelor obţinute – în Danemarca, Grecia şi Marea Britanie. Datele exacte privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on-line şi pot fi verificate (inclusiv rapoartele ştiinţifice şi de activitate) la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române, ca instituţie ordonatoare de credite. Privitor la activitate de diseminare cu prilejul deplasărilor externe, vezi, mai jos, şi punctul III.

II. Deplasări interne (documentare şi diseminare)

Au fost efectuate şapte deplasări interne (la instituţii de profil din ţară şi pe şantiere arheologice) în scopul documentării pentru obiectivele asumate în cadrul proiectului, respectiv a diseminării rezultatelor obţinute. Datele exacte privind deplasările menţionate se regăsesc în fişa de evidenţă a cheltuielilor încărcată pe platforma on-line şi pot fi verificate (inclusiv rapoartele ştiinţifice) la dosarul proiectului păstrat la Filiala din Iaşi a Academiei Române ca instituţie ordonatoare de credite.

III. Comunicări la congrese/simpozioane internaţionale şi conferinţe în calitate de „invited speaker“ (diseminare)

Membrii echipei de cercetare au prezentat şapte comunicări şi conferinţe, legate de obiectivele asumate în cadrul proiectului, la următoarele manifestări ştiinţifice (respectiv ca „invited speaker“ la instituţii prestigioase din străinătate):

III.1. Conferinţă la Institute of Classical Studies, School of Advanced Study, University of London, 28 ianuarie 2016 (Victor COJOCARU, „invited speaker“): External Relations of the Pontic Greek Cities in the Hellenistic and Roman Times;

III.2. Simpozionul internaţional „Bifocal Perspectives on the Black Sea: Macro- and Microcosms”, Aarhus/Danemarca, 6-8 aprilie, 2016 (Victor COJOCARU: Understanding the Black Sea and its Environmental Contexts on the Basis of Proxeny Decrees; Alexandru AVRAM: Few Remarks on the Naukleroi of the Cities on the South Shore of the Black Sea during the Imperial Period; Ligia RUSCU: ‘Eunoian paraschein’. Goodwill, Benevolence and Harmony; Iulian BÎRZESCU: New Finds and Current Approaches to the Archaeology of the Black Sea Region in Antiquity, 2010-2015);

III.3. Simpozionul internaţional „The Black Sea Region in the Context of the Roman Empire”, Atena/Grecia, 5-8 mai, 2016 (Alexandru AVRAM: Some New inscriptions of Callatis; Victor COJOCARU: The Bosporan Kingdom and Rome: The Polemonides on Bosporus Revisited).

IV. Publicaţii (diseminare). Precizăm că în toate publicaţiile raportate apare menţionat numele finanţatorului şi numărul contractului de finanţare după modelul: „This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research, CNCS – UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0054”. Pentru mai multe date legate de publicaţiile enumerate în continuare, vezi pagina web a proiectului http://www.ponticgreekcities.ro (butonul Publications). Vezi şi raportul detaliat, în limba germană,

https://www.academia.edu/28500346/Mobility_in_Research_on_the

Black_Sea_Region.pdf

IV.1. Volumul de autor Victor Cojocaru: Instituţia proxeniei în spaţiul pontic / Die Proxenie im Schwarzmeerraum (în continuare: Instituţia proxeniei), ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 340 p. La baza lucrării se află un corpus exhaustiv al atestărilor relevante pentru evoluţia instituţiei proxeniei în spaţiul pontic. Textele în greacă sunt însoţite de traduceri în limba română, catalogul fiind precedat de unele observaţii introductive şi urmat de comentarii detaliate. Coroborarea datelor statistice cu analiza cuprinzătoare a documentelor contribuie la o mai bună înțelegere a istoriei antice a Mării Negre, a instituţiei proxeniei în general și a relațiilor externe ale cetăţilor grecești de-a lungul antichităţii. Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/26671150/Die_Proxenie_im_Schwarzmeerraum

IV.2. Volumul colectiv Mobility in Research on the Black Sea Region. The Proceedings of the International Symposium, Iași, July 5-10, 2015 (în continuare: Mobility), editat de Victor Cojocaru şi Alexander Rubel, în colaborare cu Diana Stah şi Thibaut Castelli, ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 582 p. (inclusiv 72 planşe). Pentru mai multe detalii, vezi:

https://www.academia.edu/28500346/Mobility_in_Research_on_the

Black_Sea_Region.pdf

În afară de cele două volume tipărite – însumând un total de 922 pagini (privitor la contribuţia membrilor echipei, vezi mai jos punctul B) –, rezultatele cercetărilor desfășurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 au fost valorificate prin publicarea sau acceptarea pentru tipar, în reviste BDI (inclusiv ISI, SCOPUS şi ERIH), a şase studii şi articole. Lista completă a acestora poate fi consultată pe pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro, butonul „Publications”).

V. Pagina web (diseminare). A fost actualizată în permanenţă pagina web a proiectului: www. ponticgreekcities.ro), care poate fi accesată în limbile română şi engleză, şi care conţine informaţii despre proiect, despre membrii echipei şi mai multe date relevante privitoare la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului. Adresa paginii poate fi accesată de pe toate motoarele de căutare consacrate (Google, Yahoo, Ask, Bing, Duck Duck Go, Yippy, Dogpile, Yandex, The Internet Archive etc.). Astfel, cele două meniuri principale au fost echipate cu butoanele de căutare Books-New Books, Scientific Reports 2011-2016, Publications şi Useful Weblinks, fiecărei dintre ele corespunzându-i articole specifice în limbile română şi engleză. Totodată, celelalte meniuri au fost îmbunătăţite şi completate cu fişiere noi (articole), traduse în limbile română şi engleză (la meniul Activities vezi articolele Symposium 2012/Simpozion 2012, Symposium 2013 – Timetable şi Summaries; Symposium 2015 – Timetable şi Summaries; la meniul News vezi articolele Symposium 2015, respectiv Poleis, Außenbeziehungen, BCOSPE I, Interconnectivity, Glass Vessels, Mobility: Covers and Contents. Indexarea adresei site-ului pe pagini web de specialitate consacrate cum ar fi wihs.uwaterloo.ca, www.megarika.ro, arheo.ro, antichitate.myforum.ro, roman.yapoga.com, sistem.acadiasi. ro, uaic.ro, www.vebidoo.de, www.yasni.fr, en.cyclopaedia.net, spartokos.wordpress.com, www.bulentozturk. sakarya. edu.tr etc.; reactualizarea continuă a fiecărui meniu şi sub-meniu; accesarea paginii web de 1053 de vizitatori, fiind înregistrate peste 63200 de vizualizări. Responsabil cu actualizarea paginii web a proiectului este George Bilavschi.

 

B. OBIECTIVE ŞTIINŢIFICE INDIVIDUALE (Descriem succint măsura în care au fost realizate obiectivele ştiinţifice asumate conform propunerii de proiect. Precizăm că informaţii mai detaliate, în acest sens, pot fi aflate pe pagina web a proiectului, acolo unde se află lista publicaţiilor, rapoartele de etapă, ca şi rezumatele comunicărilor prezentate cu prilejul simpozioanelor organizate în cadrul proiectului. Privitor la rezultatele cercetărilor diseminate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice internaţionale, vezi, mai sus, punctul A III):

I. Obţinerea unui tablou de ansamblu al relaţiilor externe ale oraşele greceşti pontice prin cercetarea exhaustivă – repertorierea, cartografierea, comentarea – a informaţiilor epigrafice şi literare (Victor Cojocaru, Alexandru Avram, Ligia Ruscu, Mădălina Dana, Adrian Robu, Livia Buzoianu). Obiectivul a fost finalizat prin publicarea a două volume de autor (BCOSPE I şi Instituţia proxeniei – 900 p. în total), după cum urmează: Livia BUZOIANU: Divinités attestées dans l’épigraphie du territoire tomitain (Ier-IIIe siècles après J.-C.), în Panaite, A. [et al.] (ed.): Moesica et Christiana: Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, Brăila 2016, p. 33-46; Les relations économiques de Callatis à l’époque hellénistique basées sur les découvertes de timbres amphoriques, în: Mobility, p. 247-272; Victor COJOCARU: Instituţia proxeniei în spaţiul pontic / Die Proxenie im Schwarzmeerraum (în continuare: Instituţia proxeniei), ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 340 p.; Volumul colectiv Mobility in Research on the Black Sea Region. The Proceedings of the International Symposium, Iași, July 5-10, 2015 (în continuare: Mobility), editat de Victor Cojocaru şi Alexander Rubel, în colaborare cu Diana Stah şi Thibaut Castelli, ed. Mega, Cluj-Napoca 2016, 582 p. (inclusiv 72 planşe); Un espace dorien pontique d’apres les décrets de proxénie, în Robu, A. – Bîrzescu, I. (ed.): Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont-Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire, Paris 2016, p. 165-189; Das Forschungsprojekt „External Relations of the Pontic Greek Cities in Hellenistic and Roman Times” (PN-II-ID-PCE-2011-3-0054). Ergebnisse und Perspektiven, în: Mobility, p. 21-40; Emitenți şi beneficiari ai decretelor de proxenie în spaţiul pontic, în: Pontica 48/9 (2016), p. 381-413; Ligia RUSCU: Griechen, Römer und Einheimische in Poleis von Thrakien und Pontus, în: Mobility, p. 301-321.

II. Întocmirea unui studiu amplu privitor la producţia şi comerţul cu vase de sticlă în bazinul pontic în epoca elenistică şi romană (Costel Chiriac & Sever Boţan). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea unui volum de autor (Vase de sticlă – 363 p.) şi a studiului State of the Art and Prospective Research Directions on Hellenistic and Roman Glass from the Pontus Euxinus, în: Mobility, p. 101-115.

III. Întocmirea unui studiu amplu privitor la atelierele de producţie a teracotelor în Marea Neagră în contextul coroplasticii elenistice, cu stabilirea relaţiei între atelierele pontice şi modelele din lumea egeeană (Iulian Bîrzescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea studiului Umdeutungen von Kultbildern in den griechischen Kolonien des Schwarzmeergebietes (în colaborare cu F. Panait Bîrzescu), în: Mobility, p. 531-540.

IV. Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile coloniilor pontice cu lumea egeeană reflectate în arta sculpturală (Florina Panait-Bîrzescu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea studiului Umdeutungen von Kultbildern in den griechischen Kolonien des Schwarzmeergebietes (în colaborare cu I. Bîrzescu), în: Mobility, p. 531-540.

V. Întocmirea unui studiu amplu privitor la relaţiile comerciale ale oraşelor vest-pontice în epocile elenistică și romană, reflectate în descoperirile monetare (Lucian Munteanu). A fost finalizată cu succes cercetarea asumată prin publicarea studiilor The Hoard with Coins of ‘Huşi-Vovrieşti’ Type Discovered in Huşi [în colaborare cu C. Chiriac), în: Mobility, p. 541-581; The Coins of the Eestern Pontic Greek Cities and the ’Barbarian’ Populations in the Hellenistic Period, în: Acta Musei Tutovensis (Bârlad 2016) 12.2, p. 27-39.

VI. George Bilavschi şi Diana Stah – prin asistenţa permanentă acordată directorului de proiect în probleme de management – au contribuit la buna desfăşurare a celorlalte obiective şi la crearea premiselor de a continua cercetările efectuate de toţi membrii echipei într-un cadru mai larg. În acest sens, ne referim la posibilităţile de asigurare a continuităţii proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 în programele specifice ale PC8 (Cooperare, Idei, Capacităţi, Ştiinţa în Societate) şi la Dinamica Politicilor Europene în domeniul cercetării şi impactul pe termen scurt şi mediu asupra obiectivelor programelor de finanţare a ştiinţei. Deja au fost iniţiate demersuri de colaborare cu unele instituţii partenere din ţară şi străinătate în vederea aplicării unui proiect cu finanţare europeană (Horizon2020 Work Programme on the cultural heritage of maritime and coastal zones), care ar putea propulsa într-un registru superior inclusiv unele dintre direcţiile de cercetare asumate în cadrul proiectului actual. Totodată, ţinem să menţionăm şi cu acest prilej colaborarea foarte bună pe care am avut-o pe parcursul implementării proiectului cu personalul din administraţia Filialei din Iaşi a Academiei Române (ca instituţie ordonatoare de credite) şi cu responsabilul de contract din partea UEFISCDI (Daniela Mihai).

În concluzie, considerăm că – prin îndeplinirea în totalitate a obiectivelor (cu depăşirea clară a activităţilor asumate conform propunerii de proiect) – am reuşi să finalizăm cu succes obligaţiile de cercetare în atingerea scopului principal al proiectului nostru – publicarea unei sinteze colective care să poată da seama, într-o manieră mai complexă şi mai convingătoare ca până acum, de contactele externe întreţinute de comunităţile urbane pontice în epocile elenistică şi romană. Volumele colective „Poleis”, „Außenbeziehungen”, „Interconnectivity” şi „Mobility”, menţionate mai sus, credem că sunt cea mai bună dovadă în acest sens. Totodată, prin organizarea manifestărilor ştiinţifice menţionate în raportul general (la care au participat peste 80 specialişti, din 16 ţări, ca reprezentanţi a 46 instituţii de cercetare), am reuşit să anunţăm convingător participarea noastră la dialogul internaţional referitor la poleis în perioada elenistică şi în epoca romană.

Pentru mai multe informaţii legate de rezultatele cercetărilor desfăşurate în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0054, a se vedea pagina web a proiectului (www.ponticgreekcities.ro).

                                                                                                Director proiect,

 

                                                                                               Dr. Victor Cojocaru

Ultima actualizare în Marţi, 04 Octombrie 2016 20:57
 

Search

Weblinks

Useful WeblinksAll rights are reserved © 2011, PonticGreekCities.ro. Design: George Bilavschi